ΔΙΕΘNΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

"Ιστοριογραφικές αναζητήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη"

Στη μνήμη του Gunnar Hering

8. - 10 Απριλίου 2022

Programm